Privacy Policy

The place where the questions meet answers.

QUESTIONS

Waarom een Privacy Policy

Bij Digital By K vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze websites waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of websites kunt u ons steeds contacteren.

Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna GDPR) van mei 2018.

Intellectueel eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, …) eigendom zijn en blijven van DBK – Digital By K. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DBK – Digital By K. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Aansprakelijkheid

DBK – Digital By K kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. DBK – Digital By K is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. DBK – Digital By K biedt de website uitdrukkelijk aan “zoals ze is”. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. DBK – Digital By K kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem. DBK – Digital By K is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. DBK – Digital By K oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat DBK – Digital By K de elementen goedkeurt die deze
sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen DBK – Digital By K en de eigenaars van deze sites.De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. DBK – Digital By K behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Wijzigbaarheid

DBK – Digital By K heeft het recht om deze cookieverklaring en gebruikersvoorwaarden te wijzigen.

Contactgegevens voor andere vragen

DBK – Digital By K Dorp-West 128, Bus 202 9080 Lochristi BTW BE 0749.975.789 Tel. +32(0)4 70 20 17 06 E-mail. info@Digitalbyk.be Website. www.Digitalbyk.be